Vloga za rezervacijo prostora v lasti občine Žužemberk
VLAGATELJ
Žužemberk, 09. 12. 2023

OBČINA ŽUŽEMBERK
Grajski trg 33, 8360 Žužemberk
obcina.zuzemberk@zuzemberk.si

ZADEVA: VLOGA ZA UPORABO PROSTORA V LASTI OBČINE ŽUŽEMBERK

Vlagam(o) prošnjo za izdajo soglasja za uporabo v zvezi z:

Kot uporabnik se zavezujemo poravnati stroške uporabe, prevzeti odgovornost in poskrbeli za varnost udeležencev ter varovati premoženje. Po uporabi bomo vzpostavili prvotno stanje, počistili ter pospravili smeti in drugo ... S podpisom potrjujem, da se strinjam s pogoji uporabe prostora v lasti občine Žužemberk.