Napoved dogodka ali prireditve
Velikost datoteke je omejena na 2MB. Dovoljen format .jpg ali .png